Jaarverslag 2018 stichting promotie Limburgse wijnen

0
244

De stichting is opgericht op 21 april 2017. De statutaire zetel is in Maastricht.

Het doel van de stichting is het bevorderen van de bekendheid van Limburgse wijnen. De stichting ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de vergroting van de bekendheid van de Limburgse wijnen en ontwikkelt samen met andere partijen diverse toeristische recreatieve activiteiten. Inkomsten van de stichting komen uit subsidies en donaties.

Het bestuur in 2018 werd gevormd door De heer B. Kannegieter, secretaris/penningmeester en de heer J. Odekerken, voorzitter.

Activiteiten

In 2018 werd gewerkt aan het uitbouwen van een netwerk aan contacten en werd invulling gegeven aan de doelstellingen. Hieronder een opsomming van activiteiten ontplooid door of ondersteund door de stichting:

 • Culinaire Route des Vin-kaart die verkocht werd door o.m. de VVV-winkels. Met de vouchers konden consumenten op vier plaatsen in Maastricht een glas Limburgse wijn proeven met een bijpassende amuse. Deze actie werd in samenwerking met stichting la saison culinaire, Les Tables uitgevoerd, Betrokken waren o.m. wijnrestaurant Mes Amis, Alex, Fritz Roy Urban Hotel, Le Theatre Hotel, Meesters in Wijn.
 • Een wijnclub “Vrienden van Limburgse wijn” opgezet door Uitgeverij CCM, werd gefaciliteerd met ondersteuning. Hierdoor is voor de liefhebbers van Limburgse wijn continue aantrekkelijke aanbod beschikbaar van  privileges, aanbiedingen en nieuws.
 • Samen met de stichting Wijnfeest Wahlwiller hebben wij een verzoek ingediend bij de gemeente om een informatiebord te plaatsen in Wahlwiller met daarop een landkaart met de wijngaarden aangeduid.
 • Met La Saison Culinaire werd een masterclass ontwikkeld om de horeca kennis te laten maken met de inzetbaarheid van de Limburgse wijn in de restaurants. De Masterclass werd gegeven bij o.m. de Hanos Heerlen en Valkenburg en het promotiecentrum LW in Maastricht.
 • In Maastricht werd aan het Bassin het assortiment van het promotiecentrum verder vergroot met streekproducten, boeken en wijn.
 • Bij hotels en bij de VVV’s Zuid Limburg werden leaflets gelegd om gasten te interesseren voor het Limburgse wijn, de horeca die de wijn schenkt en de wijngaarden. Hiervoor zijn ook tafelruiters gemaakt (wij schenken Limburgse wijn) en deur stickers voor horeca en wijnhandel.
 • Er werden diverse artikelen geschreven, radio interview afgegeven, persberichten gestuurd naar een netwerk van vloggers, bloggers, vakbladen en landelijke dagbladen en publiekstijdschriften. Publicaties in o.m. Elseviers weekblad, Telegraaf, Limburger, Belang van Limburg, radio L1, wijngekken.nl.
 • Naar de stakeholders is ook voldoende het werk van de stichting onder aandacht gebracht o.m. door Horeca Nederland, Wijn en Wijngaard, vakblad voor de wijnbouw.
 • Middels Facebook hebben wij betaalde posts gedaan om aandacht te vragen voor de diverse nieuwtjes.
 • De website routedesvins.nl ondersteunt de activiteiten van de stichting en die van de horeca en wijnboeren. Daarnaast hebben wij als stichting een eigen site gemaakt: www.stichtingpromotielimburgsewijnen.nl
 • Er werd een subsidieaanvraag gehonoreerd waarmee het mogelijk werd gemaakt om een toekomstplan te maken.
 • Wij ondersteunen de promotie van een nieuw boek over Limburgse wijn (Vrienden van Limburgse wijn).
 • Wij hebben op diverse plaatsen gestaan om de Limburgse wijn te promoten met een kraam. Zoals op Het Parcours, aftrap van La Saison Culinair, Opening Sauter wijnen, Maastricht Awards en opening Dormio Resort Maastricht, de Winefair in Lanaken.
 • Wij zijn een samenwerking aangegaan met Sauter wijnhandel, die ook Limburgse wijn gaat verkopen.
 • Wij zijn een samenwerking aangegaan met Dormio Resort Maastricht die de Limburgse wijn en informatie daarover promoot bij haar gasten.

De bovenstaande activiteiten werden financieel mogelijk gemaakt doordat veel samenwerking partijen en stakeholders direct de kosten hebben gedragen. Diverse vrijwilligers staken veel tijd en energie in om e.a. te realiseren.

Speerpunt 2019

Dit jaar zal de stichting voornamelijk zich richten op het vergroten van het wijntoerisme. Dit was al een speerpunt, maar zal door de concrete plannen die er nu op tafel liggen concreet worden gemaakt.