Limburg heeft de kans om zich te ontwikkelen tot een serieuze wijnregio.

0
37

Volgens sommige zijn de wijnboeren in de Elzas radeloos. Het klimaat veranderd en het wordt te warm voor de druivenrassen die zij hebben aangeplant. Hetzelfde is in de Champagne streek aan de hand. De Noordelijker gelegen regio’s worden warmer. De kans om de in de kleine ijstijd verdwenen wijnbouw weer volop te omarmen.

Onze heuvels en de rivierbedingen blijken geschikt te zijn voor wijnbouw. Wat is de volgende stap? Wat moeten wij doen om de wijnbouw te laten groeien? “Allereerst is de productie nu nog te laag. Een hogere productie maakt het mogelijk om een infrastructuur op te bouwen die wijnbouw stimuleert en professionaliseert.

Denk aan een coöperatie waar de fruitboeren hun druiven naar toe brengen om te laten persen en te verwerken tot wijn. De coöperatie heeft dan ook een belangrijke taak om de wijn afzetten aan de handel en horeca.” aldus Jules Odekerken, voorzitter van de stichting promotie Limburgse wijnen. “Ook is er volop voorlichting nodig en opleidingen om druiventelers op te leiden. Daarnaast ligt bij de overheid en LTTB een mooie taak om de aankoop en de beschikbaarheid van percelen te bevorderen”  Voor de fruitteelt zou dit een mooie nieuwe impuls kunnen geven.

“De coöperatie kan een verbindende rol vervullen tussen de toeristische sector en de agrarische sector. Met als gevolg een stimulering van zowel de wijnbouw als het wijntoerisme. In mei willen wij een brown paper sessie organiseren, waar wij met de stakeholders de kansen en de bedreigingen in kaart willen brengen. Wat is er voor nodig om de wijnbouw en het wijntoerisme te stimuleren? Wat is snel te realiseren? Wat op langere termijn? Commitment van overheid, agrariërs, horeca is de eerste stap. Gaan wij ervoor of niet?

Bij de uitreiking van het 1e Magazine “Limburgse wijn en gaard” zei de ontvangende gedeputeerde Eric Geurts: ”     ”

 

Geurts heeft o.m. de stimulering van het toerisme in zijn portefeuille.