Over ons

Stichting Promotie Limburgse Wijnen

Correspondentie-adres Stichting Promotie Limburgse Wijnen
Secretaris Kannegieter, Dorpsstraat 90, 6456 AE Bingelrade
Mail: promotielimburgsewijnen@gmail.com

Bezoekadres Stichting Promotie Limburgse Wijnen
Bassinkade 8
6211 AL  Maastricht

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 68666713.

Routedesvins.nl

De website routedesvins.nl wordt uitgegeven door Uitgeverij CCM.

Correspondentie-adres 
Mail: secretariaat@routedesvins.nl

Uitgeverij CCM is ingeschreven bij de KvK onder nummer 59059303.
BTW: NL097224686B03

Auteursrechten

Op het beeldmateriaal en de teksten van de website berusten auteursrechten. Niets uit deze uitgave/website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever CCM. Wel stellen wij verwijzingen en links naar onze site op prijs.

Aansprakelijkheid

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de geplaatste informatie. Aanspraken met betrekking tot aansprakelijkheid ten opzichte van de auteur, die gerelateerd zijn aan schade van materiële of immateriële aard, die door het gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie is ontstaan, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen bewijsbare schuld van de auteur is, veroorzaakt voor opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Alle content is vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het totale aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Leveringsvoorwaarden

Onze voorwaarden vindt u op de pagina Leveringsvoorwaarden.