Jaarverslag 2020, stichting promotie Limburgse wijn.

0
214
Maastricht, 9 september 2020. Wijngaard Slavante. Uitreiking Ambassadeur Limburgse Wijnen 2020 aan Petro Kools van Da Vinci Maasbracht. (midden) door gedeputeerde Joost van de Akker (rechts) en eerste druivenoogst door Lidy van Kleef (links) Foto: Harry Heuts.

De stichting is opgericht op 21 april 2017. De statutaire zetel is in Maastricht. Het doel van de stichting is het bevorderen van de bekendheid van Limburgse wijnen. De stichting ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de vergroting van de bekendheid van de Limburgse wijnen en ontwikkelt samen met andere partijen diverse toeristische recreatieve activiteiten. Inkomsten van de stichting komen uit subsidies en donaties.

Het bestuur in 2020 werd gevormd door De heer H. Spit, secretaris/penningmeester en de heer J. Odekerken, voorzitter.

Activiteiten

In 2020 werd gewerkt aan het uitbouwen van een netwerk aan contacten en werd invulling gegeven aan de doelstellingen. Hieronder een opsomming van activiteiten ontplooid door of ondersteund door de stichting:

·       In het voorjaar stond een verhaal over onze stichting in het zakenblad Wij Limburg.

·       In Maastricht heeft wijnbar de Wienkontor haar horecazaak vergroot door er naast gelegen promotie centrum Limburgse wijn erbij te betrekken. Onderdeel van de afspraak is dat er een Limburgse wijnbar is ingericht.

·       De wijngaardwandelingen, route des vins, zijn ook tot stand gekomen in Voerendaal, Kunrade en in Noorbeek. Daar hebben de respectievelijke gemeenten samen gewerkt met Visit Zuid Limburg en de betrokken wijngaardeniers.

·       Naast Wahlwiller is nu ook Noorbeek een heus wijndorp. Dit omdat de plaatselijke horeca volop de lokale wijn schenkt en de dorpswinkel de wijn verkoopt.

·       Eerste wijngaard fiets routes vanuit de Visit Zuid Limburg zijn er.

·       De eerste uitgave van het magazine Limburgse wijn & gaard is door ons uitgegeven en de gedrukte exemplaren zijn te koop bij de VVV winkels, Hanos, sommige boekhandels en wijngaarden. In digitale vorm is het magainze via onze webshop te koop.

·       De wijnclub “Vrienden van Limburgse wijn” opgezet door Uitgeverij CCM, voor de liefhebbers van Limburgse wijn continue aantrekkelijke aanbod beschikbaar van  privileges, aanbiedingen en nieuws, is gegroeid in aantal leden. Leden kregen dit jaar o.m. gratis een digitale versie van het nieuwe magazine: Limburgse wijn en gaard.

·       Steeds meer wijnbouwers haken in op de groeiende belangstelling voor de Limburgse wijn en de wijntoerist. Zo hebben zowel Fromberg en Apostelhoeve geïnvesteerd in een nieuw proeflokaal. Domein Holset investeerde in een vatenlokaal waar nu de mousserende wijnen worden gemaakt. Er zijn nieuwe wijngaarden aangeplant (LeNoire ) en anderen uitgebreid (Apostelhoeve, Nekum)  Of overgenomen zoals Ceres door St. Martinus. Ook de succesvolle tweede editie van wijnrestaurant op het land heeft zeker bijgedragen tot een grotere bekendheid en beleving van de Limburgse wijn.

·       Limburgse wijnweek. Voor de tweede keer werd er aandacht gevraagd voor de Limburgse wijn. Jammer genoeg gingen een aantal evenementen niet door zoals het Wahlwiller wijnfeest. Door de Corona maatregelen waren vele afgelast. Aan de Limburgse wijnweek deden desalniettemin een aantal wijngaarden en restaurants mee. Zoals Chateau Neercanne, Vijlenhof, Hanos, Dormio Resort, Mes Amis etc.

·       Bij de persintroductie in september werd door de stichting Petro Kools (restaurant Da Vinci) tot Ambassadeur Limburgse wijn 2020 benoemd. De gedeputeerde van de Provincie Limburg, Joost van de Akker, reikte het laureaat uit aan Kools. Naast de heer Kools en de heer van de Akker sprak ook Leontien Mees, directeur Maastricht Marketing en Xavier Cortenraedt van Chapeau Magazine.

·       In samenwerking met Chapeau Magazine is de wijnclub “Limbourgeois” opgericht. De leden zijn tevens lid van de Vrienden van de Limburgse wijn. Chapeau zal ook regelmatig interviews met wijngaardeniers gaan publiceren.

·       Nieuwe folder is beschikbaar voor de horeca. De folder wordt verspreidt via o.m. de Hanos. In de folder wordt uitleg gegeven over de ondersteuning die wij kunnen bieden zodra de horeca ondernemer Limburgse wijn in zijn assortiment opneemt.

·       In samenwerking met ons gerealiseerde promotie in o.m. TV/radio, TROS, KRO, AVRO, Telegraaf, NRC, FD, Volkskrant en meer dan 21 regionale dagbladen / vakbladen. Verder werden er diverse artikelen geschreven, radio interview afgegeven, persberichten gestuurd naar een netwerk van vloggers, bloggers, vakbladen en landelijke dagbladen en publiekstijdschriften. Naar de stakeholders is ook voldoende het werk van de stichting onder aandacht gebracht o.m. door Horeca Nederland, Wijn en Wijngaard, vakblad voor de wijnbouw.

Naast onze inzet zijn er ook veel publicaties, vlogs en blogs geweest rondom het jubileum van o.m.  Apostelhoeve, Visit Zuid Limburg en de routes, Restaurant op het Land, St. Martinus, Raar, Domein Holset, Fromberg, het restaurant op het land, Chateau Neercanne.

Dank

De bovenstaande activiteiten werden financieel mogelijk gemaakt doordat veel samenwerking partijen en stakeholders direct de kosten hebben gedragen. Diverse vrijwilligers staken veel tijd en energie in om e.a. te realiseren.

Dit jaar gaat bijzonder dank uit aan het team (Herman Wehkamp, Babette van Vanom en Petra Sieben) van Visit Zuid Limburg onder de bezielende leiding van Anya Niewierra, die de wijngaard wandelingen hebben gerealiseerd. Dank ook aan de vrijwilligers; Maurice Warnier, Dyantha Muller, Lidy van Kleef voor hun enthousiaste ondersteuning. Nadine Pulles van restaurant Slavante voor de persontvangst in september.

De ambitie voor 2021/2022

Dit jaar zal de stichting voornamelijk zich richten op het vergroten van het wijntoerisme. Dit in haar rol als initiatiefnemer, aanjager en verbinder.

–     Wij beginnen in 2021 met het opleveren van een beleidsplan.

–       Wij willen een vervolg onderzoek doen naar de bekendheid en imago van Limburgse wijn.

–       Verdere uitrol van de route des vins, Limburgse wijnroute.

–       Het vinden van een geschikte locatie voor een promotiecentrum.

–       Organisatie ontwikkeling.