Limburgse wijngaarden

druivenoogst

Koop vandaag nog de Route des Vins, de Limburgse wijnroutekaart

In Belgisch en Nederlands Limburg treft u ondermeer de onderstaande wijngaarden aan.

In het boek “Vrienden van Limburgse wijn” staat een compleet overzicht van de wijngaarden met adresgegevens en aanvullende informatie. 

Koop vandaag nog de Route des Vins, de Limburgse wijnroutekaart

Achtergrond

In 2017 telde Nederland 92 bedrijven met wijndruiventeelt, vier meer dan een jaar eerder. Ook het areaal wijndruiven nam licht toe tot 157 hectare. Limburg is koploper als wijndruivenproducent. Dit blijkt uit de meest recente regionale landbouwcijfers van het CBS. In 2017 verbouwden 92 landbouwbedrijven in ons land wijndruiven. Vier jaar eerder waren dat er nog 97, het hoogste aantal sinds 2003. Gelderland heeft met 24 bedrijven van alle provincies de meeste wijndruiventelers. Daarna volgen Limburg met 22 en Noord-Brabant met 17 telers. In deze drie provincies samen is 70 procent van alle Nederlandse wijnboeren gehuisvest.

Kleine vergroting Nederlandse druivenareaal

Wijndruiven werden in 2017 op 157 hectare Nederlandse landbouwgrond verbouwd, 2 hectare meer dan in 2016. Tussen 2003 en 2017 nam het areaal met gemiddeld 9 hectareper jaar toe. De oppervlakte grond met wijndruiven steeg van 35 hectare in 2003 naar 165 hectare in het topjaar 2011. Daarna nam het areaal wijndruiven licht af tot 2015.
Limburg kende in 2017 met 4 hectare de grootste areaaluitbreiding, gevolgd door Noord-Brabant met 2 hectare. In de provincie Gelderland nam het areaal wijndruiven met 2 hectare af.

Opkomst wijnteelt in Noord-Brabant

Limburg en Gelderland zijn traditioneel de belangrijkste provincies voor de teelt van wijndruiven. In 2017 lag respectievelijk 32 procent en 23 procent van het totale druivenareaal in deze twee provincies. De laatste jaren is Noord-Brabant als wijnprovincie in opkomst. Het areaal wijndruiven is er in 2017 al 13 procent van het totale wijndruivenareaal.

In 2011 bezat Limburg 22 procent, Gelderland 34 procent en Noord-Brabant 5 procent van het totale wijndruivenareaal. De koppositie van Gelderland is inmiddels overgenomen door Limburg. Dit komt vooral door de krimp van het wijndruivenareaal in Gelderland met 20 hectare sinds 2010.

Grootste wijnboeren in Zeeland

Een Nederlandse wijnbouwer had in 2017 gemiddeld 1,7 hectare landbouwgrond voor de druiventeelt. In 2003 lag het gemiddelde nog op 1,2 hectare per bedrijf. De grootste wijnboeren zijn te vinden in Zeeland: de gemiddelde oppervlakte wijndruiven per bedrijf in deze provincie is 3,1 hectare.

Bron: CBS