De stichting

De stichting Promotie Limburgse Wijnen is in april 2017 opgericht met als doel het bevorderen van de bekendheid van Limburgse wijn en de verkoop ervan. Belangrijk tweede hoofddoel is het ontwikkelen van het gerelateerde wijntoerisme. Als zodanig ondersteunt de stichting alle initiatieven die de bekendheid en afzet van Limburgse wijn bevorderen. Bij deze ook een oproep om de ideeën te delen die de stichting kan steunen.

Het bestuur wordt gevormd door Henk Spit en Jules Odekerken.

De stichting wil haar doelstelling bereiken door vanuit een onafhankelijke positie initiatieven te nemen en te ondersteunen, samen met wijnboeren, regionale bestuurders, wijnhandel en horeca. Daarbij wordt de stichting geholpen door donaties van belanghebbenden.