Bestuurswissel

0
368
Henk Spit, bestuurslid stichting promotie Limburgse wijnen

Bij de stichting promotie Limburgse wijnen is per 1 januari de heer Henk Spit toegetreden tot het bestuur. Hij neemt de taken van het aftredend bestuurslid, Bert Kannegieter, over.

Spit heeft tot zijn pensionering bij het ABP gewerkt en daarna nog heel wat jaren als interim manager, directie functies vervult. Henk Spit gaat meehelpen om het belangrijkste doel van de komende periode; het verwezenlijken van een belevingscentrum te realiseren.