Jaarbericht 2021

0
73

2021, een jaar waarin de belangstelling voor Limburgse wijn toenam. 

De stichting is opgericht op 21 april 2017. De statutaire zetel is in Maastricht. Het doel van de stichting is het bevorderen van de bekendheid van Limburgse wijnen. De stichting ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de vergroting van de bekendheid van de Limburgse wijnen en ontwikkelt samen met andere partijen diverse toeristische recreatieve activiteiten. Inkomsten van de stichting komen uit subsidies en donaties.

Het bestuur in 2021 werd gevormd door De heer H. Spit, secretaris/penningmeester en de heer J. Odekerken, voorzitter.

Activiteiten

In 2021 werd gewerkt aan het uitbouwen van een netwerk aan contacten en werd invulling gegeven aan de doelstellingen. Hieronder een opsomming van activiteiten ontplooid door of ondersteund door de stichting:

De samenwerking met Chapeau Magazine resulteerde in o.m. in elke editie een interview met een Limburgse wijnboer. Meer leden voor de wijnclub Limbourgeois. De BBB deelname en een artikel met de nieuwe wijn ambassadeur. Maar een geweldige opsteker was de toekenning van de subsidie door de Provincie Limburg die het mogelijk maakte om veel foto en film materiaal te creëren o.m. voor de Limburgse route des vins fiets routes. Met aparte website en boekje. Een chapeau aan Demy Janssen en Maarten van Laarhoven!

Er is weer veel over Limburgse wijn geschreven. Publicaties zoals in L1 helpen bij de storytelling maar ook het in kaart brengen van de effecten van het wijntoerisme.

Limburgse wijnweek 2021. Voor de derde keer wederom een succes. Nieuw zijn de wijn winkel in de Randstad die belangstelling tonen om in te haken. Iets waar wij de komende jaren meer aandacht aan gaan geven.

De uitreiking van het laureaat Ambassadeur Limburgse wijnen 2021 aan de Limburger Stan Kerckhoffs, Maître/sommelier sinds 2003 bij sterrenrestaurant Latour in Grand hotel Huis ter Duin te Noordwijk.

Duizend hardlopers verkende onze prachtige wijnregio over onverharde wegen en paden, een trailrun. De Heilbron Limburg wijn marathon waarbij de beleving veel belangrijker is dan de sportieve prestatie en die beleving wordt verder gevoed doordat er ook nog eens geld gegenereerd wordt voor het onderzoek naar kinderkanker.

Op de horeca beurs BBB in Maastricht werd dit jaar een Limburgse wijn plein georganiseerd en daar stonden wij naast de wijnboeren de wandelroutes en de ondersteuning voor de horeca te presenteren.

Uitbreiding van de wandelroutes door de gemeente Meerssen en de gemeente Vaals. Op Maastricht, Valkenburg en Sittard zijn de belangrijkste gebieden gedekt. De wijngaard wandelingen met een educatieve bebording helpen de belangstellenden om de gaarden te bekijken en de plaatselijke horeca om deze wijnen te schenken.

De ambitie 2022-2023

Als stichting kijken wij verder hoe wij ook de de komende jaren relevant blijven. Nu na vijf  jaar na de oprichting zijn wij uit de startfase.

  • doel is het bevorderen van het wijntourisme in Zuid Limburg.
  • het continue op de agenda zetten van de ontwikkeling van het wijntoerisme bij de stakeholders. Hoe breder het draagvlak voor deze ontwikkeling is, des te sneller de ontwikkeling zal gaan.
  • ontwikkeling van een promotiecentrum is nog volop bezig. Met diverse ondernemers wordt gesproken en worden haalbaarheidsstudies gedaan. De primaire belangstelling gaat uit van een locatie tussen Maastricht en Vaals.
  • het onderzoek dat de effecten moet meten van de gedane inspanning is gepland in 2022. Er is eerder een onderzoek gedaan naar de bekendheid met Limburgse wijnen en het profiel van de wijntoerist. Nu is het de bedoeling dat dezelfde vragen opnieuw worden gesteld om zo de veranderingen in de tijd te kunnen vergelijken.
  • organisatie ontwikkeling van de stichting is in volle gang. Met name gaan wij het bestuur vergroten en de portefeuilles verdelen onder samen te stellen teams van vrijwilligers. (U kunt zich hiervoor aanmelden via het secretariaat. )
  • het beleidsplan voor de komende jaren zal in 2022 individueel worden getoetst worden en gepresenteerd worden aan de stakeholders. Deze bijeenkomst zal primair gebruikt worden om input te vergaren over de gewenste ondersteuning/ ontwikkeling met betrekking tot het wijntoerisme.

Dank

De bovenstaande activiteiten werden financieel mogelijk gemaakt doordat veel samenwerking partijen en stakeholders direct de kosten hebben gedragen. Diverse vrijwilligers staken veel tijd en energie in om e.a. te realiseren.

Dit jaar gaat bijzonder dank uit aan Chapeau Magazine ( Xavier Cortenraedt) voor de wijnfiets routes en het vele beeld materiaal. De provincie Limburg die dit mogelijk maakte. Natuurlijk ook de gemeente Vaals en de gemeente Meerssen voor de nieuwe route des vins wandelroutes. Dank ook Lidy van Kleef die het wijnbouw vakblad, Wijn en Wijngaard, als uitgever gaat leiden.